меню

Бог те обича

Тези четири знака обобщават основното послание на Библията. Първият от тях напомня за това, че Бог те обича изключително много. Любовта му към теб е не само неограничена, но и напълно безусловна. Бог копнее ти да познаеш и да приемеш Неговата любов, а също и да откриеш смисъла на живота във взаимоотношенията ти с Него.
1 Йоан 4:16 И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бо в него. Псалми 16:11 Ще ми изявиш пътя на живота. Пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Тебе винаги веселие.
Напред »

Съгрешил съм

Не можем да опитаме Божията любов, тъй като отхвърляме Бога. Търсим смисъл и цел, но не при Бога. Не Му се доверяваме и игнорираме Неговите съвети. Библията нарича това грях. Грехът разбива взаимоотношенията ни с хората около нас и Бога. Грехът ни отделя от живота, който Бог е приготвил за нас.
Римляни 3:23 Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Исайя 59:2 Но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува.
Напред »

Исус Христос умря за мен

Въпреки греха в нас, Бог не престава да ни обича. Той дори дойде на земята в образа на човек. Исус Христос умря за нас. На кръста Той пое върху Себе си наказанието за нашите грехове. Исус Христос умря, но после стана отново жив. Той ни примири с Бога. Чрез вярата в Него можем да опитаме Божията любов и да получим вечен живот.
Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. 1 Петър 3:18 Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но оживотворен по Дух.
Напред »

Ще избера ли да следвам Христос?

Бог направи всичко възможно, за да ни покаже, че ни обича изключително много. Чрез Исус Христос Той ни предлага вечен живот, който е изпълнен със смисъл. Всеки човек е изправен пред този толкова важен избор. Можем да помолим Бог да ни прости, че до този момент сме живели без Него. Можем също да се доверим на Исус Христос и отсега нататък да живеем с Бога. Какъв ще бъде твоят избор?
Йоан 1:12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца. Откровение 3:20 Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с Мене.
Имам въпрос Молитва

Имам въпрос

Ние от екипа на THEFOUR сме готови с радост да отговорим на твоите въпроси.

Fields marked with an * are required

* Задължителни полета