menu

DIEVAS MANE MYLI

Šie keturi simboliai atspindi esminę Biblijos žinią. Pirmasis iš jų: Dievas tave myli! Jo meilė yra beribė ir besąlygiška. Dievas trokšta, kad tu patirtum Jo meilę ir atrastum gyvenimo prasmę santykyje su Juo.
1 Jono 4:16 Dievas yra meilė. Psalmių 16:11 Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume - džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje - amžina linksmybė.
Kitas simbolis »

AŠ NUSIDĖJAU

Mes nepatiriame Dievo meilės, nes atstumiame Jį. Savo gyvenime ieškome tikslo ir prasmės, tačiau to norime be Dievo. Mes Juo nepasitikime. Nepaklūstame Jo įsakymams. Ignoruojame Jį. Nuostatą, jog gyvename dėl savęs, pagal savo norus, darome tai, kas mums malonu, o į Dievo troškimus nekreipiame dėmesio, Biblija vadina nuodėme. Nuodėmė griauna mūsų santykius su aplinkiniais, skaudina mus pačius, kitus žmones bei liūdina Dievo širdį. Nuodėmė neleidžia mums gyventi apstaus gyvenimo, kurį Dievas nori mums dovanoti.
Romiečiams 3:23 Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Izaijo 59:2 Bet jūsų kaltės atskyrė jus nuo jūsų Dievo, jūsų nuodėmės uždengė jo veidą, ir jis nebegirdi jūsų.
Kitas simbolis »

JĖZUS MIRĖ UŽ MANE

Tačiau nepaisant mūsų nuodėmių, Dievas nesiliovė mūsų mylėti. Jis netgi atėjo į žemę žmogaus, Jėzaus Kristaus, pavidalu, kad kentėtų vietoje mūsų ir sumokėtų savo mirtimi už mūsų nuodėmes. Ant kryžiaus Kristus prisiėmė bausmę už mūsų kaltes. Jėzus atidavė Savo gyvybę, tačiau prisikėlė. Jis sutaikė mus su Dievu. Per tikėjimą mes galime patirti Dievo meilę ir amžinai gyventi artimoje draugystėje su Dievu.
Jono 3:16 Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 1 Petro 3:18 Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, o Dvasia atgaivintas.
Kitas simbolis »

AŠ ESU KVIEČIAMAS SEKTI KRISTUMI

Dievas padarė viską, kad parodytų, kaip stipriai mus myli. Jis siūlo mums prasmingą, džiaugsmingą gyvenimą su Juo. Tačiau kiekvienas žmogus pats turi pasirinkti, ar nori šios dovanos, ar atmeta ją. Jeigu tik nuoširdžiai prašysime Dievo atleisti mums už mūsų nuodėmingus veiksmus, mintis ir nuostatas bei apsispręsime gyventi su Jėzumi, Dievas atsilieps į mūsų maldą. Jis ateis į mūsų gyvenimą. Koks bus tavo sprendimas?
Jono 1:12 Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais tiems, kurie tiki jo vardą. Apsireiškimo 3:20 Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.
Norėčiau paklausti Norėčiau pažinti Jėzų

Norėčiau paklausti

Su džiaugsmu atsakysime į visus tau kylančius klausimus. Jei tik norėsi, kartu su tavimi paėjėsime bent trumpą atkarpą Dievo ieškojimų kelyje.

Fields marked with an * are required

Laukelius, pažymėtus * privaloma užpildyti.