menu

BÓG MNIE KOCHA

Jak wyjaśnić najważniejsze przesłanie Pisma Świętego za pomocą 4 symboli? Pierwszy mówi o tym, że Bóg za tobą szaleje! Jego miłość jest nieograniczona i bezwarunkowa. Cokolwiek zrobisz, Bóg będzie cię kochał tak samo – ani mniej, ani więcej. A Jego największym pragnieniem jest to, byś tę miłość odwzajemnił.
1 Jana 4:16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Psalm 16:11 Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.
Dalej »

ZGRZESZYŁEM

Niestety jesteśmy oddzieleni od Bożej miłości przez to, co Pismo Święte nazywa grzechem – i o tym mówi drugi symbol. Grzech to po prostu wybór, by żyć dla siebie, a nie dla Boga, i pojawia się zawsze wtedy, gdy ignorujemy Boga, łamiemy Jego prawa i postępujemy tak, jak sami chcemy. Grzech nie tylko niszczy naszą relację z Bogiem, lecz także ma negatywny wpływ na przyjaźnie i relacje z rodziną. Biblia mówi o tym, że grzech w końcu przynosi śmierć.
Rzymian 3:23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej Izajasza 59:2 Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.
Dalej »

JEZUS UMARŁ ZA MNIE

Trzeci symbol mówi o tym, że mimo naszego grzechu Bóg nie przestał nas kochać. W swojej łasce i swoim miłosierdziu wysłał na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby to On, a nie my, poniósł karę za grzech, czyli śmierć. Dzięki temu każdy człowiek, przez wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, może pojednać się z Bogiem, doświadczyć pełni Jego miłości i mieć życie wieczne.
Ewangelia Jana 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 1 Piotra 3:18 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.
Dalej »

MOJA DECYZJA

Bóg zrobił, co mógł, aby pokazać ci, jak ważny dla Niego jesteś. Dzięki śmierci Jezusa umożliwił ci życie w całej pełni przez całą wieczność. Czwarty symbol dotyczy jednak twojej decyzji – to ty musisz zdecydować, czy chcesz przyjąć to, co zrobił dla ciebie i obiecuje ci Jezus. Jeśli chcesz, powinieneś poprosić Go o przebaczenie twoich grzechów i postanowić, że od tej pory chcesz żyć dla Niego i zgodnie z Jego wolą. Poniżej znajduje się przykładowa modlitwa, która może ci pomóc w podjęciu takiej decyzji. Jaką decyzję podejmiesz?
Ewangelia Jana 1:12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Apokalipsa 3:20 Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną.
Mam pytanie Modlitwa

Mam pytanie

Bardzo chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Jeśli chcesz, będziemy towarzyszyć ci w Twoich poszukiwaniach Boga.

Fields marked with an * are required

Pola z * są wymagane.